Valraso modelis

Vienas pirmųjų ekonominių matematinių modelių, sudarytas šveicarų ekonomisto L. Valraso. Jis grindžiamas prielaida, kad rinkos ekonomikai būdingas sureguliavimas. Kiekvieno ekonomikoje funkcionuojančio vartotojo ir gamintojo pusiausvyros sąlygos išreiškiamos tiesinėmis lygtimis, kurių kintamieji – prekių ir išteklių kiekis bei kainos, reguliuojančios paklausą.

susiję terminai:

Ekonomika