Valstybinio socialinio draudimo rūšys

Draudimo klasifikavimas pagal rizikos rūšį. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas nustato tokias draudimo rūšis: 1. Pensijų draudimas, kai draudžiama pensijoms, kurias numato Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymas. 2. Ligos ir motinystės draudimas, kai draudžiama ligos ir motinystės (tėvystės) pašalpoms ir laidojimo pašalpoms. 3. Sveikatos draudimas, kai draudžiama gydymo ir profilaktikos išlaidų kompensacijoms. 4. Draudimas nuo nedarbo, kai draudžiama bedarbio pašalpomspagal Bedarbių rėmimo įstatymą. Iš šio draudimo lėšų taip pat kompensuojama už kitas nedarbo priemones, kurias numato Bedarbių rėmimo įstatymas. 5. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų gamyboje, kai draudžiama pašalpoms (susižalojus darbe ir įgijus profesines ligas) bei kitoms išmokoms, kurias numato Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe įstatymas.