Valstybinis socialinis draudimas

Valstybės nustatytų socialinių ir ekonominių priemonių sistema, teikianti apdraustiems gyventojams, taip pat įstatymo numatytais atvejais apdraustųjų šeimų nariams pragyvenimui reikiamų lėšų ir paslaugų, jei jie negali dėl įstatymo numatytų priežasčių apsirūpinti iš uždirbamų ir kitokių pajamų ir dėl įstatymo numatytų svarbių priežasčių turi papildomų išlaidų. Įgyvendinant valstybinį socialinį draudimą, dalyvauja draudėjų ir draudžiamųjų interesus ginančios organizacijos.