Vartojimas

Vartotojų išlaidų galutiniams produktams (paslaugoms) įsigyti visuma. Plačiąja prasme tai poreikių tenkinimo procesas. Skiriamas asmeninis ir gamybinis vartojimas.