Veikla

Visuma asmens veiksmų, kuriuos jis atlieka vykdydamas užduotį ir siekdamas tikslo.

Veiklos struktūrą sudaro:

  1. Tikslas
  2. Siekiamo tikslo motyvai
  3. Veikimo turinys
  4. Veiksmai, kuriais realizuojamas siekimas
  5. Grįžtamoji informacija apie turinio ir veiksmų kryptingumą
  6. Veiksmų koregavimas