Verslininkas

Asmuo, turintis kapitalą ir pelnui maksimizuoti ieškantis pelningų veiklos sričių, pasitelkdamas dalykines ir žmogiškąsias savybes: a) organizuojantis gamybą, t. y. sujungiantis gamybos veiksnius (žemę, darbą ir kapitalą) prekėms ir paslaugoms kurti; b) priimantis verslo sprendimus dėl to, kokias prekes gaminti ir kaip jas gaminti; c) rizikuojantis, žinodamas, kad tie sprendimai gali būti netikslūs, klaidingi; d) taikantis prekių gamyboje naujas technologijas ar verslo organizavimo formas.

susiję terminai:

Prekė