Vertės paradoksas

Tariamas prieštaravimas, atsiradęs dėl to, kad kai kurie būtini reikmenys yra pigūs, o prabangos dalykai labai brangūs (pvz., vanduo ir briliantai). Šis paradoksas atsiranda dėl nevienodos įvairių prekių ir paslaugų pasiūlos apimties, todėl labai skiriasi jų ribiniai naudingumai, pvz., vandens pasiūla yra didelė, todėl vandens ribinis naudingumas lygus nuliui, o briliantų pasiūla palyginti maža, todėl jų ribinis naudingumas didelis. Vertės paradoksą teoriškai pagrindė V. Dževonsas (1840–1921), K. Mengeris (1840–1882) ir L. Valraras (1834–1910), argumentuodami prieštaravimą tarp vertės ir ribinio prekės naudingumo.