Viešųjų darbų programa

Darbo biržoje užregistruotų bedarbių laikinas įdarbinimas. Programos tikslas – sudaryti galimybę nedirbantiems asmenims dalyvauti socialiai naudinguose darbuose, užsidirbti lėšų pragyvenimui, padidinti galimybes susirasti nuolatinį darbą. Viešieji darbai pirmiausiai organizuojami ilgą laiką neturintiems darbo ir asmenims, negaunantiems bedarbio pašalpos, taip pat nekvalifikuotam jaunimui. Svarbus vaidmuo, organizuojant viešuosius darbus, tenka savivaldybėms.