Visuminė paklausa

Prekių ir paslaugų, kurias norėtų įsigyti firmos, valstybė ir pavieniai asmenys tam tikru laiko momentu, paklausa.

susiję terminai:

Firma

Paslauga

Paklausa

Prekė