Visuminė pasiūla

Prekių ir paslaugų, kurias gamintojai tam tikru laiko momentu gali pateikti į vartojimo rinką, visuma.