Visuminės išlaidos

Visos galimos išlaidos, esant tam tikram pajamų lygiui.

susiję terminai:

Išlaidos