Visuminės santaupos

Grynųjų pajamų ir vartojimo išlaidų skirtumas.