Visuomeninė įmonė

Nuosavybė, priklausanti visiems tam tikros visuomenės nariams lygiomis teisėmis.