Visuomeniniai interesai

Sujungta visuomeninės naudos ir sąnaudų išraiška, parodanti visuomenės preferencijas (prioritetus) jų atžvilgiu.