Visuomeninis turtas

Visuma materialinių ir nematerialinių gėrybių, kurioms dėl jų nepritekliaus galima nustatyti kainą, atsižvelgiant į jų naudingumą ir ribotą pasiūlą. Pirmasis sąvoką visuomeninis turtas pateikė L. Valrasas.

susiję terminai:

Turtas