Visuotinis streikas

Streikas, kuriame dalyvauja visi tam tikros veiklos rūšies arba profesijos darbuotojai.